Zawodowo

Doświadczenie zawodowe:
12.2017 - obecnie - Inspektor w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
10.2015 - 30.11.2017 - Podinspektor w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
04.2015 – 10.2015 Młodszy Referent w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
10.2012 – 01.2015 – Praktykant w Kozłowski i Adwokaci Kancelaria Adwokacka Jacek Kozłowski w Szczecinie
08.2014 – 01.2015 – Praktykant w Kancelarii Adwokackiej adw. Magdaleny Borkowskiej – Zielke w Szczecinie


Zakres Obowiązków:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych 
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych 
 • przygotowywanie pism procesowych w sprawach – pozwy, pozwy w postępowaniu uproszczonym, sprzeciwy od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia, wnioski o wszczęcie egzekucji itp.
 • przygotowywanie pism przedprocesowych,
 • prowadzenie spraw od złożenia powództwa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • przygotowywanie kompletnych wniosków o rejestrację osób prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie opinii prawnych i wyszukiwanie orzecznictwa do prowadzonych przez kancelarię spraw,
 • prowadzenie spraw administracyjnych kancelarii (ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie kalendarza z terminami procesowymi),
 • współpraca z Syndykiem Masy Upadłości przy obsłudze prawnej masy upadłości.,
 • przygotowywanie dla klientów sprawozdań wraz z informacją o stanie zaawansowania prowadzonych przez kancelarię spraw,
 • prowadzenie ewidencji w systemie Kancelaria Prawna prowadzonych przez kancelarię spraw,
 • prowadzenie archiwum kancelarii.
Wykształcenie:
2015 uzyskany tytuł Menadżera Sportu
2010 – 2015 studia na kierunku Prawo, Uniwersytet Szczeciński. Uzyskany tytuł magistra prawa na podstawie obronionej pracy magisterskiej pt."Obrona konieczna, a ponadprzeciętne umiejętności z zakresu samoobrony", której promotorem był prof dr hab. Łukasz Pohl (Kierownik katedry Prawa Karnego US).
2007 – 2010 –  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie (profil dziennikarsko prawniczy).

Odbyte szkolenia:
7.03.2018 r. - Nowelizacja KPA i etyka zawodu audytora (organizator IIA)
6 - 8.12.2017 r. - Korekty finansowe za naruszenie PZP w projektach unijnych 2014-2020
1 - 2.12.2016 r. - Nadużycia finansowe w funduszach UE 2014-2020 - wykrywanie nadużyć i oszustw oraz zapobieganie 
25 - 26.10.2016 r.  - Prawo zamówień publicznych w praktyce - nowelizacja ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r., o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw
21 - 22.05.2015 r. - Zamówienia publiczne dla początkujących  - 2 dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

Języki obce:

Język angielski – znajomość w stopniu biegłym w mowie i piśmie

Umiejętności:
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność kierowania zespołem w celu wykonania powierzonego zadania,
 • Umiejętność samodzielnego planowania pracy i rozwiązywania problemów,
 • Odporność na stres,
 • Sumienne wykonywanie powierzonych mi zadań,
 • Biegła obsługa pakietów Office i Open Office,
 • Obsługa systemów informacji prawnej Legalis i Lex,
 • Obsługa programu Kancelaria Prawna (Lex),
 • Prawo jazdy kat. B (od 2010 r.),
 • Obsługa urządzeń biurowych,